Izračun kontrolne znamenke OIBa


Unesite deset znamenki OIBa, a program će izračunati posljednju, kontrolnu znamenku.
Sve to služi za ispitivanje računalnih programa


(c) Nobium 2010.