Izračun kontrolne znamenke JMBGa


Unesite dvanaest znamenki JMBGa, a program će izračunati posljednju, kontrolnu znamenku.
Sve to služi za ispitivanje računalnih programa


(c) Nobium 2011.