Promišljanje - Svako uvođenje novih tehnologija počinje promišljanjem. 

 

 Snimka stanja -  ključni, početni korak.

 
Studija izvodljivosti - Izradom studije izvodljivosti, Nobium svojim korisnicima daje temeljne informacije.

  
Natječajna dokumentacija - Već u natječajnoj dokumentaciji korisnik mora biti precizan u onome što želi dobiti .


Priprema ugovora - Kvaliteta ugovora ovisi o kvaliteti konačnog rješenja. Ključni dio ugovora je primopredajni protokol.

 
Bez obzira na stupanj obrazovanosti i stručnosti u području IT-a, Nobiumovi korisnici se tipično ne bave razvojem i praćenjem same tehnologije već njenom primjenom za sasvim konkretne zadatke u okviru svog matičnog poslovanja.
 
Stoga nemaju ni vremena ni ostalih resursa da saznaju i ovladaju podacima i informacijama ili samim proizvodima koji bi im mogli zatrebati u budućem poslovanju.
 
U tu svrhu Nobium im može pomoći prikupljanjem informacija i zajedničkim promišljanjima o mogućoj primjeni novih tehnologija, može napraviti snimku stanja postojećeg korisnikovog sustava, pripremiti (tehnički dio) natječajnu dokumentaciju za nabavku opreme i usluga, kao i tehnički dio ugovora.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.