Od kvalitete ugovora ovisi i kvaliteta konačnog rješenja koje će korisnik dobiti. Sve što je u ugovoru nejasno, ostavlja mogućnost da korisnik ne dobije točno ono što je očekivao te predstavlja mjesto mogućih sporova i prekoračenja vremenskih rokova i novčanog proračuna.
 
Ključni dio ugovora je i primopredajni protokol koji opisuje postupak kojim će se utvrditi je li korisnik zaista dobio ono što je ugovoreno.
Nobium za svoje korisnike priprema tehnički dio ugovora koji sadrži i primopredajne protokole.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.