Telekomunikacijski operateri vide priliku u telemedicini

Telekomunikacijski operateri, koji su nekada bili skeptični prema ovom području, u posljednje vrijeme ipak nude „telemedicinske“ usluge. Ova promjena, naravno, ima veze s novim idejama kako naplatiti svoje usluge.

Naime, u suradnji sa samim pružateljima medicinskih usluga, krenuli su izgrađivati sustave kao što su elektronički medicinski kartoni uvijek dostupni na mreži kojima svatko relevantan može pristupiti i nadopunjivati ih. Naglasak u samom početku je na prelazak s papirnatih arhiva na one na računalu. Međutim usluge ne staju na tome, u suradnji sa samim medicinskim institucijama, namjeravaju bolje provjeravati rad liječnika. U listopadu 2012. godine, trebao bi zaživjeti sustav koji bi smanjivao financijsku naknadu liječnicima čiji pacijenti se, u manje od mjesec dana, vrate  u bolnice s nekakvim kroničnim sindromima koje su oni mogli ranije otkriti. Odnosno ako se pacijent vrati u bolnicu nakon manje od 30 dana sa stanjem kao što su kronični srčani problemi ili upala pluća, doktor koji ga je liječio i pregledavao u tom periodu bit će financijski „kažnjen“. Ideja je potaknuti doktore da vode brigu za cjelokupno stanje svojih pacijenata. Više detalja objavljeno je na stranicama portala InformationWeek.

   
   

Članci  

   
   
   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.