U nastavku možete otkriti odgovore na postavljeno pitanje.
 
ISMS - savjetodavna usluga pri implementaciji sustava
 
Sigurnosna politika - element upravljanja informacijskom sigurnošću
 
Kontinuitet poslovanja - detaljni BCP i DRP planovi
 
Oporavak od havarija - za osiguranje orihvatljive razine sigurnosti informacijskog sustava
 
Sigurnosne revizije - provjeravaju stupanj usklađenosti informacijskog sustava klijenta s definiranom sigurnosnom politikom
 
 
IT sigurnostUpravljanje informacijskom sigurnošću (eng. security management) temelj je za sigurnost informacijskih sustava. Danas svaka organizacija ima vlastiti informatički sustav. IT sigurnost podrazumijeva velik broj aktivnost kojim se osigurava sigurnost informacijskog sustava. Ipak, većina organizacija ne može provesti aktivnosti kojima bi osigurali sigurnost vlastitih informacijskih sustava.

 

Jedno od mogućih rješenja predstavljaju sustavi za upravljanje informacijskom sigurnošću (eng. ISMS - information security management system). Propisi EU sve češće postavljaju i formalne zahtjeve za implementacijom sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću. Posebno se to odnosi na financijske ustanove i tijela državne uprave te gospodarske subjekte koji s njima posluju.

 

Implementacija i rad ISMS sustava je formalni postupak te su stvoreni razni standardi koji ga nastoje uniformirati. Najpoznatiji su, i globalno prihvaćeni, ISO 17799, odnosno BS 7799-2 koji su se pokazali kao najefikasniji za uspostavu ISMS sustava.

 

Naravno, svaka organizacija treba provesti penetracijsko testiranje kako bi se utvrdio stvarno stanje sigurnosti informacijskog sustava. Penetracijsko testiranje predstavlja jednu od metoda kojima se provjerava sigurnost informacijskih sustava. Osoba koja izvodi penetracijski test stavlja se u ulogu stvarnog napadača i pokušava zaobići sigurnosne mehanizme informacijskog sustava koji se napada. Nobium ima više od 15 godina iskustva u provođenju penetracijskih testova te implementaciji sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću.

 

Cjenik naših usluga možete pogledati na stranici: Kalkulator cijena.

   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.