Suvremene organizacije imaju sve složenije sustave računala poslužitelja, lokalnih mreža, baza podataka, informacijskih servisa te raznih aplikacija i spremišta podataka.
 
Učinkovitost organizacije ovisi i o stabilnosti takvih sustava, pouzdanosti rada, raspoloživosti za korisnike i stupnja zaštićenosti od neovlaštenog korištenja i mijenjanja podataka.
 
Čak i male organizacije imaju razmjerno složene sustave.
Tim sustavim treba dnevno upravljati, obnavljati ih, provjeravati, krpati propuste i nadzirati rad.
 
Informatički stručnjaci su često u manjini, nema ih dovoljno i moraju obavljati sve poslove, od pomaganja korisnika, preko razvoja računalnih programa do brige o sigurnosti.
To je u pravilu nemoguće kvalitetno obavljati u tim uvjetima.
 
Jedno od rješenja je da se standardni poslovi, koji ne ovise o organizaciji i mogu se povjeriti stručnjacima samo za informatiku, budu i povjereni nekom izvan organizacije.
 
Nobium se profesionalno bavi instalacijom i održavanjem sistemskih resursa: mail, web, datotečnih i drugih poslužitelja, antivirusne i anti-spam zaštite, baza podataka, CMS, DMS/RMS, CRM i ERP sustava.
 
Nobiumovi stručnjaci u suradnji s kolegama koji se bave informacijskom sigurnošću dnevno provjeravaju sigurnost svih sustava koji su im povjereni, osvježavaju programe, nadziru rad, rade sigurnosne kopije i u slučaju havarije, uspostavljaju normalan rad.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.