Vijesti sigurnost

Koliko je pametan vaš dom?

Profesorica Diane J. Cook sa sveučilišta Washington State University piše o pametnim domovima koji odgovaraju željama i potrebama njihovih stanovnika s obzirom na tehnološki napredak koji podržava ambijentalnu inteligenciju, uključuje senzore, računalne mreže, baze podataka i inteligentne agente.

Novi sustav za sigurniji prijenos informacija uz zadržavanje privatnosti korisnika

Carlos Caselles Jiménez i Dr. Luis Mengual Galán, istraživači sa sveučilišta Universidad Politécnica de Madrid's Facultad de Informática, razvili su sustav automatskog upravljanja usmjeravanjem. Sustav postavlja okruženje za prijenos informacija pri tom pazeći na privatnost identiteta korisnika.

Novi protokol za očuvanje privatnosti pacijenata i medicinskih ustanova

Djelatnici medicinskih ustanova bi trebali voditi evidenciju o bolestima pacijenata i prijavljivati ih nadležnim ustanovama kako bi se na vrijeme uočili i potencijalno spriječili slučajevi zaraze i epidemije. No postoje dokazi o nepoštivanju spomenutih pravila zbog zabrinutosti o privatnosti i pacijenta i pružatelja medicinske skrbi.

Aktivan nadzor pomaže sigurnosti baza podataka

Baze podataka su stalni ciljevi napadača koji pokušavaju ostvariti neautorizirani pristup, jer sadrže informacije i osjetljive dokumente ključne za poslovne operacije. Prema izvješću istraživanja o probojima podataka u 2010. godini, baze podataka ugrožene su u 25% slučajeva, a 92% zapisa je pri tome ukradeno.

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.