Dok idejno rješenje većim dijelom odgovara na pitanje „što treba napraviti“, izvedbeno rješenje ili projekt je detaljna specifikacija kako izgraditi sustav.
 
To je konkretna i strukom propisani projekt/shema/nacrt koji sadrži tehničke specifikacije, detaljni vremenski dijagram, razradu na faze te razrađene primopredajne protokole za svaki segment/fazu/proizvod.
 
 
U načelu, “bilo tko” može izvesti projekt samo na temelju izvedbene dokumentacije.
 
Nobium za svoje klijente izrađuje izvedbenu dokumentaciju za sustave u područjima svog djelovanja.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.