Idejno rješenje (projekt) treba odabrati i opisati odabrani koncept/model/rješenje/alat te dati razloge odabira. Sve prednosti i nedostaci tog izbora moraju biti jasno navedeni.
 
U ostvarenju projekta treba postaviti (SMART) ciljeve, faze i rokove.
 
Već ovdje trebaju biti definirani primopredajni protokoli kojima će se utvrđivati je li isporučeno u skladu s projektiranim i naručenim.
 
Sva očekivana i moguća, dopuštena i nedopustiva ograničenja trebaju biti navedena u idejnom rješenju.
 
Idejno rješenje s jedne strane postavlja kostur, unutarnju strukturu projekta, a s druge strane definira vanjske gabarite (fasadu) projekta.
 
Unutar tih okvira, gradi se izvedbeno rješenje.
 
Nobium za svoje klijente izrađuje idejno rješenje za sustave u područjima svog djelovanja.
 
 
 
SMART ciljevi
 
 

Specific

 • konkretan, prepoznatljiv, upotrebljiv;
 • nije općenit, “ideološki”, načelni ;
 • “povećati plaće” umjesto “poboljšati život”.
    

 Measurable

 • mjerljiv rezultat;
 • može se provjeriti je li i u kojem stupnju ostvaren;
 • “povećati 10% za 30% zaposlenih” umjesto “većini bitno povećati”.
    
Achievable
 • ostvarljiv s raspoloživim resursima u zadanom vremenu.
    
Resource bound
 • računa na realno raspoložive resurse;
 • jasno definira potrebne resurse.
    
Time constrained
 • ima definirano konačno vrijeme za ostvarenje;
 • za složene ciljeve rastavljeno na (mjerljive) faze.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.