Stručnjaci za podatkovne centre koji su Vam uvijek na raspolaganju…

 

 

Podatkovni centri (eng. Data Centers), lokacije za brzi oporavak poslovanja (eng. Disaster Recovery), nadzorna središta mreže (eng. Networks Operation Center), različite telekomunikacijske prostorije (eng. Telecommunication Rooms) i prostorije za opremu (eng. Equipment Rooms) kao i drugi ključni dijelovi poslovnih zgrada zahtijevaju dobro planiranu i integriranu infrastrukturu koje omogućuje:

 •  visoku raspoloživost,
 •  skalabilnost,
 •  redundanciju,
 •  otpornost na kvarove i
 •  jednostavno održavanje,

a sve to u skladu s trendovima za smanjenje potrošnje energije i očuvanja okoliša.

 

Nudimo široki spektar usluga koje se temelje na stručnosti i iskustvu, nas i naših partnera.

Specijalizirani smo za:

 

Uz to nudimo i različite savjetodavne usluge kao što su:

 • snimka i dokumentiranje postojećeg stanja,
 • provjera stupnja rizika pojedinih sustava s obzirom na kvarove ili mogućnost održavanja sustava bez prekida u radu, preporuke za unaprjeđenje,
 • planiranje preseljenja podatkovnog centra,
 •  planiranje lokacija za brzi oporavak poslovanja itd.

 

Za uspješan projekt podatkovnog centra presudno je pažljivo planiranje. 

 

Planiranje uvijek započinje razgovorima s osobljem našeg klijenata radi utvrđivanja osnovnih ciljeva i potrebne raspoloživosti.Potrebno je izvršiti i pregled postojećih sustava i prostora a zatim se planira dinamika nadogradnje sustava.

 

Praćenje trendova i najnovijih tehnologija potrebno je radi zaštite investicije i potrebne prilagodbe infrastrukture budućim potrebama klijenta.

Na temelju ulaznih podataka izrađuje se idejni projekt na temelju kojeg se mogu odrediti okvirni troškovi izgradnje podatkovnog centra. Po odobrenju idejnog projekta od strane našeg klijenta, pristupamo izradi glavnih i izvedbenih projekata.

 

Najvažniji čimbenici dobro projektiranog podatkovnog centra su:

 • dostupnost,
 • fleksibilnost,
 • skalabilnosti i
 • jednostavnost.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.