Koliko puta je korisnik prekasno shvatio da nije dobio ono što je mislio da piše u ugovoru? Koliko puta se našao zdvojan pred ponudama koje su toliko različite da ih ne zna usporediti, ili toliko slične da ih ne može razlikovati? Koliko puta je dobio savršen softver i najbolji hardver, ali njegov sustav ne radi? Koliko puta je mala promjena u, do tada savršenoj, mreži uzrokovala kolaps? Koliko se puta našao osramoćen od šačice klinaca koji su provalili u srce njegovih informacija? Koliko je puta dobavljač dao sve od sebe, da bi shvatio da kupac zapravo želi nešto sasvim drugo?
 

Stručnjaci Nobiuma i sami su bili u sličnim situacijama dok su u ranijim fazama profesionalnog života:

 

  • planirali i financirali nacionalne informacijske sustave,
  • isporučivali opremu,
  • integrirali sustave ili
  • obrazovali korisnike.

 

Poželjeli su imati uz sebe profesionalce koji će njihove planove, potrebe i želje pretakati u precizne specifikacije, jasnu natječajnu dokumentaciju, nedvojbene ugovore. Nekoga tko će evaluirati ponude, provjeriti opremu, konfiguracije i sustave, nadzirati izgradnju. Nekoga tko će na kraju velikog posla sve to dokumentirati.

   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.