Uloga u organizaciji/projektu

 

 

Planeri i stratezi imaju odgovornu ulogu predvidjeti budućnost i trasirati put s optimalnim odnosom očekivanog dobitka i mogućeg rizika.
 
Ako se radi o planiranju poslova organizacije, informacijska tehnologija može biti korisna na različite načine:
  1. prikupljanjem i obradbom velike količine raznovrsnih informacija,
  2. prikazom složenih informacija i njihovih međuodnosa na pregledniji način,
  3. trenutnom komunikacijom i uspostavom kontakata s, do tada, nepoznatim sugovornicima,
  4. trenutnim obavještavanjem velikog dijela globalne javnosti,

 

Ako se, pak,  radi o planiranju informacijskog sustava, odluke koje treba donijeti na strateškoj razini su:
  1. zadovoljiti trenutne potrebe ili graditi sustav za višegodišnje potrebe, 
  2. dati prednost propusnosti i učinkovitosti korištenja ili sigurnosti informacija i sustava,
  3. primijeniti specifična rješenja proizvođača (prorpietary) ili otvorene sustave (open source),

 

 

Potrebe

 

 

Kako bi kvalitetno obavili svoje zadatke, planerima i stratezima su potrebne kvalitetne i pravodobne informacije: najave tehnologija, objašnjenja svojstava pojedinih tehnoloških rješenja, usporedbe različitih tehnologija i rješenja, primjeri uspješnih i neuspješnih projekata, pregled dobavljača proizvoda i usluga.
 
Za donošenje odluke o pokretanju projekta potrebne su im:
 
Također, oni se moraju pobrinuti da se u projekt kreće s vrlo jasnim projektnim zahtjevima i načinom mjerenja uspješnosti projekta.
 

 

Nobiumove usluge

 

Nobium pomaže svojim klijentima steći uvid u stanje tehnologija pripremom specifičnih kratkih izvještaja (eng. white paper) na zahtjev korisnika, usporedbama rješenja, pronalaženjem «benchmark» instalacija.
 
Također, dovodi stručnjake svjetskog autoriteta kod korisnika radi diskusija o konkretnim mogućnostima i projektima. S predstavnicima proizvođača dogovara prezentacije opreme i rješenja.
 
Nobium radi i snimku postojećeg stanja te studiju izvodljivosti.
 
Nakon svega toga, pomoći će svojem klijentu pripremiti projektni zadatak i pripremiti tehnički dio natječajne dokumentacije, bilo za idejni projekt bilo za izvođenje.
 
Pristigle ponude će ocijeniti i usporediti kako pripremu za klijentovu odluku. I kod pripreme ugovora Nobium pomaže svojim klijentima pripremajući tehnički dio ugovora s posebnim naglaskom na oblikovanje i definiranje primopredajnog postupka.
   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.