Želite izgraditi informacijski sustav prema vašim potrebama, dozvolite nam, da Vam pomognemo da ga zamislite i izgradite.

 

Stručni nadzor je dio našega posla kojim vam pomažemo da dobijete od dobavljača ili izvođača radova upravo ono što ste ugovorili. Taj posao radimo prema Hrvatskim i svjetskim normama, prema pravilima struke, primjenjujemo pažnju dobrog stručnjaka i u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) i ostalim posebnim propisima koji uređuju stručni nadzor.

 

Stručni nadzor obuhvaća nadziranje rada izvoditelja radova, njegovu usklađenost s nacrtima, popisom radova, ugovorima i podacima iz područja estetskog i tehničkog vođenja, nadziranje pridržavanja tehničkih propisa i propisa nadležnih tijela.

 

Stručnim nadzorom vas oslobađamo izravnih pregovora s izvoditeljima, koordinacije svih isporuka opreme i radova, kontrole napretka radova, provjere točnosti i usklađenosti svih računa s ugovorima, preuzimanja radova i utvrđivanja nedostataka i garantnih rokova.

 

Tijekom stručnog nadzora dobro je koristiti naše stručno savjetovanje kao i izradu dokumentacije izvedenog stanja.

 

Dokumentaciju izvedenog stanja (elaborat) isporučujemo u skladu s ugovorom u prikladnom formatu – papirnatom obliku i/ili digitalnom obliku – npr. CD ili pristupom na naš diskovni prostor. Ona sadrži, u odnosu na projekt,  korekcije koje su izvršene tijekom proizvodnje i izgradnje.

   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.