Čitate tekst, ali niste sigurni znate li vi to sada upotrijebiti.

 

Spremate se za ispit, sve ste milijun puta prošli, ali i dalje niste sigurni kako ćete proći na ispitu?

 

Eh, tko nije bio u takvoj situaciji.

 

Računalna provjera znanja u potpunosti može eliminirati ovakve situacije i dati učeniku pouzdanu povratnu informaciju o znanju. I ne samo to, već može dati i uputu što,  kako i zašto treba ponovo ili dodatno učiti.

 

Računalna provjera znanja ima bezbroj primjena, ne samo za pripremu za ispite i pripremu za neki posao, već i za procjenu koja znanje tek trebamo steći, koja ne dostaju, a koja treba dopuniti.

 

I na kraju, računalna provjera i njeno korištenje daju dragocjene povratne informacije i tvorcima obrazovnih materijala: kako da ih promijene, dopune i time poboljšaju.

   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.