Kroz webinare raznih tema, naši predavači dočarat će područje informacijske sigurnosti. Moći će te naučiti brojne tehnike i pojmove iz ovog širokog područja.

 


 

Metode autentikacije u e-commerce sustavima

Tema webinara uključuje osnove digitalnih identiteta, pregled često korištenih uređaja za autentikaciju korisnika (tzv. token), način generiranja jednokratnih lozinki (OTP), zaštitu tokena te pregled standarda za autentikaciju korisnika i tokene. Naglasak webinara je na uporabi OTP generatora u autentikaciji korisnika u sustavima elektroničkog poslovanja (poput ebankinga).

Sudionici će biti upoznati s različitim metodama generiranja jednokratnih lozinki te načinom rada OTP uređaja. Također, biti će dana usporedba najpopularnijih tokena za autentikaciju korisnika. Kriteriji usporedbe su: otpornost tokena na napade, ugroženost tokena, cijena te jednostavnost uporabe.

 

Kriptografija - Teorija

Na teorijskom dijelu predavanja o kriptografiji objašnjeni su osnovni pojmovi simetrične i asimetrične kriptografije, te uvod u osnovnu problematiku područja.

Kriptografija - Praksa

Na praktičnom dijelu predavanja o kriptografiji, na primjerima iz stvarnog svijeta su pokazane prednosti ali i slabosti kriptografiskih algoritama. Kao primjer napada na kripto sustave, pokazana je diferencijalna kriptoanaliza DES algoritma

 

Čudesan svijet reverznog inženjeringa

Na predavanju je bilo riječi o povijesti i razvoju reverznog inženjeringa, savjetima kako se početi baviti ovim zanimljivim područjem te najnovijim znanstvenim istraživanjima i trendovima. Ovo zanimljivo predavanje održao je Branko Spasojević, stručnjak iz poznate sigurnosne tvrtke Symantec. Predavanju je prisustvovalo 100-tinjak studenata i stručnjaka iz sigurnosne zajednice.

 

Sigurnost računalnih mreža - Teorija

Na teorijskom dijelu predavanja dan je pregled ranjivosti računalnih mreža. Objašnjeni su osnovni pojmovi i problemi mrežnih protokola, kao i njihovi nedostaci.

Sigurnost računalnih mreža - Praksa

Na praktičnom dijelu predavanja prikazani su napada na mrežne protokole u lokalnim mrežama, te su dane preporuke za sprečavanje istih.

 

Sigurniji Internet za djecu

Na pozvano predavanje o sigurnijem Internetu za djecu, Lidija kralj predstavila je rad udruge "Suradnici u učenju".

Udruga „Suradnici u učenju“ i ove godine predstavlja Hrvatsku kao Safer Internet Committee u Insafeu. Svoju ulogu u podizanju razine svijesti o sigurnijem, primjerenijem i odgovornijem korištenju interneta shvatili su ozbiljno pripremivši niz obrazovnih sadržaja i aktivnosti. Posebno smo počašćeni nagradom za najbolju nacionalnu kampanju za Dan sigurnijeg interneta, koju smo 2012 primili od strane Insafea.

 

 

   
   

Članci  

   
© 2015 Nobium - Sva prava pridržana.